Beste dorpsgenoten.

Friesland is rijk aan cultureel erfgoed. Monumenten als stinsen, landhuizen, boerderijen, molens en terpen maar ook kerkgebouwen. Kerkgebouwen zijn beeld bepalend in onze omgeving. De aanwezigheid is voor iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Niet alleen voor kerkleden maar ook voor omwonenden en anderen die niet tot de kerk behoren en die de kerkgebouwen alleen van buiten kennen, maar vaak niet minder gehecht zijn aan het vertrouwde beeld, vormt een kerkgebouw het baken in het dorp.In 2012 heeft in de dorpskrant een bericht gestaan over de financiële situatie van "de kerk", de Protestantse Gemeente Oudehaske, eigenaar van de kerken in Oudehaske en Haskerhorne. De kerk heeft een structureel geldtekort van € 10.000. De kerkelijke gemeente zelf is te klein om zelfstandig twee kerkgebouwen in stand te houden. Een kerk krijgt geen subsidie van de overheid. Een pijnlijke keuze voor het kerkbestuur om één van de kerkelijke gebouwen te sluiten lag en ligt nog steeds op de loer.
Kerk Oudehaske

 

Wat is een dorp zonder kerk?

Kerk Haskerhorne Door bewoners uit de dorpen is op 4 juli 2013 daarom een stichting opgericht met als enig doel het behouden van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne. Deze stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
"Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne"
,
KvK nummer: 58330801. Op deze website verkort aangegeven als "de Stichting".
De naam van de website van de Stichting is "www.stichtinghaskerkerken.nl"
Het behoud van beide kerkgebouwen is onderdeel van het grote streven om ons platteland leefbaar te houden. De Stichting tracht haar doel te realiseren door o.a. het werven van donateurs, sponsoren, subsidies van instellingen, schenkingen, giften en dergelijke.

 

De Stichting heeft de ANBI-status

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zie voor nadere informatie onder de tab "ANBI&Schenken"

Donateursactie Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne 2018

De laatste donateursactie is gehouden van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018.
Het was alweer de 6e donateursactie sinds 2013.
De Stichting telt momenteel 532 donateurs en sponsoren. Ongeveer 70 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vond dit jaar plaats op 31 oktober 2018. Eind november volgt een tweede incasso van de nieuwe donateurs die actief geworven zijn door onze diverse lopers.
De opbrengst over 2017 was € 8537. Het resultaat over 2018 volgt binnenkort, maar komt waarschijnlijk hoger uit dan in 2017.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr.Diny van Zanden tel. 06-43816630 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

    WORD DONATEUR !     

 

Windwijzer