Stichtingsbestuur.

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur:

Het stichtingsbestuur is nu als volgt samengesteld:

Functie Naam Adres Telefoon Email
voorzitter Willy Lolkema Kerkpad 16,
8506 BC Haskerhorne
0513-414114 voorzitter@
stichtinghaskerkerken.nl
secretaris Diny van Zanden

Baalder 18
8465 RP Oudehaske

06-43816630 secretaris@
stichtinghaskerkerken.nl
Penningmeester Wybe Jissink Reidkraach 7
8465 RS Oudehaske
0513-677553 penningmeester@
stichtinghaskerkerken.nl
lid Joke Rosier

Wiidswal 12
8465PV Oudehaske

0513 435951  
lid Vacant

 

   

 

Het bestuur van de Stichting in de kerk van Oudehaske:

Bestuur 2019

v.l.n.r.: Joke Rosier, Willy Lolkema, Diny v Zanden en vooraan Wybe Jissink

Zij maken zich in deze speciale stichting sterk voor het behoud van de kerkgebouwen!

Subsidieregeling

Klik hier voor inzage van de subsidieregeling 2019 van de Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne.

Jaarrekeningen

Afgelopen jaar 2020

Klik hier voor het openen van de jaarrekening 2020 volgens het "standardformulier publicatieplicht ANBI algemeen" in jpg format.
Onderstaand het oude model.

Jaarrekening 2020

 

Beleidsplan Stichting BKGOH

Klik hier voor het beleidsplan van de stichting (2018) in pdf formaat