Stichtingsbestuur.

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur:

Het stichtingsbestuur is nu als volgt samengesteld:

Functie Naam Email
voorzitter Vacant info@stichtinghaskerkerken.nl
secretaris Joke Rosier
Penningmeester Wybe Jissink
lid Diny van Zanden

lid

Wilma Jongejan

 

Het bestuur van de Stichting in de kerk van Oudehaske:

Nieuwe foto volgt

Subsidieregeling

Klik hier voor inzage van de subsidieregeling 2019 van de Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne.

Jaarrekeningen

Afgelopen jaar 2022

Klik hier voor het openen van de jaarrekening 2022 volgens het "standardformulier publicatieplicht ANBI algemeen" in jpg format.

Onderstaand het oude (ondertekende) model.

Jaarrekening 2021

 

Beleidsplan Stichting BKGOH

Klik hier voor het beleidsplan van de stichting (2023-2027) in pdf formaat