1. Nieuwsberichten
  2. Nieuwsbrieven

 

Nieuwsberichten.

Nieuwsbericht september 2018
Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 6e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018.

De Stichting telt momenteel 511 donateurs en sponsoren.
Reeds 71 procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. De incasso vindt dit jaar plaats op 31 oktober 2018. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2019 ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. D. van Zanden, tel. 0643816630 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Voor 2018 verwachten we opnieuw subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. De kerk van Oudehaske wordt momenteel voorzien van audio apparatuur, in te  zetten bij de wekelijkse diensten, trouwerijen, begrafenissen, de Passion en andere bijeenkomsten. Binnenkort wordt gestart met een grote buiten schilderbeurt aan de kerk van Oudehaske.
Met uw steun hopen en verwachten wij opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, alvast bedankt voor uw bijdrage.
Het Bestuur,
Mevrouw W. Lolkema, voorzitter
Mevrouw D. van Zanden, secretaris
De heer W. Jissink, penningmeester

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne september 2017

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse donateursactie. Het wordt alweer de 5e donateursactie sinds 2013. De actie loopt van:

maandag 30 oktober tot en met vrijdag 10 november 2017.

Onze stichting telt momenteel 510 donateurs en sponsoren.
Reeds 66  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso. Deze incasso vindt plaats op 31 oktober 2017. Diverse mensen gaan in de actieperiode op pad om de contributie te innen van degene die graag contant betalen. Wij komen niet met een pinautomaat langs de deur, dus houd uw bijdrage bij de hand. Besluit u om voor 2018 ook over te gaan op automatische incasso, maak dit dan kenbaar bij degene die uw bijdrage komt innen.
Leest u als nieuwe bewoner van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord of Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail: secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Voor 2017 verwachten we een subsidieverzoek van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. De kerk van Haskerhorne wordt momenteel aan de buitenkant geschilderd door Schildersbedrijf Noord-Nederland te Marssum.

foto schilderbeurt

Voor Haskerhorne staat voor 2017 een schilderbeurt van de toren, dakgoten, ramen en deuren gepland. Eind 2016 is al het dakbeschot, spanten, loopplanken e.d. schoongemaakt i.v.m. het bestrijden van de boktor. Tevens zijn er delen van de goten hersteld. Totale kosten begroot op € 8500,00. Met uw bijdrage zal de Stichting een deel van deze kosten gaan financieren.

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Oudehaske en Haskerhorne,

Voorzitter,

R. Kooistra   

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne december 2016

De donateursactie is gehouden van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016. Naast het bestuur zijn 25 vrijwilligers in de weer geweest de donateursgelden te innen. Intussen maken 300 donateurs gebruik van automatische incasso. De opbrengst is tot op heden ruim € 8000,00. Opnieuw een geweldig resultaat.

De Stichting telt per 15 december 2016 momenteel 520 donateurs en sponsoren.

Leest u als nieuwe bewoners van Oudehaske, Haskerhorne en Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Voor 2016 en aansluitend 2017 verwachten we subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske. Voor de kerk van Oudehaske hebben we het eerste verzoek ontvangen. De Stichting gaat € 2200,- doneren voor herstel van de klok. Deze moest gedemonteerd worden, draaipunten hersteld en verrotte delen verwijderd en hersteld. Deze werkzaamheden zijn intussen afgerond. Voor Haskerhorne staat voor 2017 een schilderbeurt van de toren gepland, al het dakbeschot, spanten, loopplanken e.d. worden schoongemaakt i.v.m. het bestrijden van de boktor. Delen van de goten worden hersteld. Totale kosten begroot op € 7500,00.

Tijdens de donateursactie zijn er flyers uitgedeeld van BeterBio. Dit bedrijf sponsort onze Stichting.. Als u interesse heeft in BeterBio, volg dan de aanwijzingen op deze flyer. Als u producten besteld bij BeterBio profiteert de Stichting daar van. De respons op deze flyers is tot op heden nihil. Zie  www.Beterbio.nl

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de beeldbepalende kerkgebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen,

Voorzitter,

R. Kooistra   

Nieuwsberichten Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne oktober 2016

Het bestuur is momenteel bezig met de voorbereiding van de donateursactie.
Deze vind plaats van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016.

Onze stichting telt momenteel ruim 500 donateurs en sponsoren.
Reeds zestig  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso, dit jaar vindt deze plaats op 31 oktober. De donateurs die contant betalen, worden  tijdens de donateursactie gevraagd om vanaf 2017 ook van automatische incasso gebruik te maken.
Leest u als nieuwe bewoners van Oudehaske, Haskerhorne en Rottum, voor de eerste keer over deze Stichting en u wilt nadere informatie, bezoek dan onze website www.stichtinghaskerkerken.nl .
Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.
Voor 2016 en aansluitend 2017 verwachten we subsidieverzoeken van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Oudehaske.

Met uw bijdrage zal de Stichting een deel van deze kosten gaan financieren.

Tijdens de donateursactie zullen er flyers uitgedeeld worden van BeterBio. Dit bedrijf sponsort onze Stichting. Als u interesse heeft in BeterBio, volg dan de aanwijzingen op deze flyer. Als u producten besteld bij BeterBio profiteert de Stichting daar van.
Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.
Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Voorzitter,

R. Kooistra   

Mei 2016

Beste dorpsbewoners in Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum,

De Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, opgericht in 2013, heeft als doel het behouden van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en Haskerhorne en hun monumentale orgels. De kerkelijke gemeente zelf is te klein om zelfstandig twee kerkgebouwen en haar orgels te onderhouden. Door intensieve donateurs- en sponsorwerving telt de Stichting thans ongeveer 500 donateurs en 31 sponsoren die jaarlijks een bijdrage schenken aan de Stichting. De Stichting heeft de afgelopen 3 jaar een vermogen opgebouwd van € 17.600. Per jaar bijna € 6000 euro. Het streven is netto € 10.000 per jaar te realiseren. Dit wordt nog een uitdaging voor het bestuur maar we blijven zoeken naar nog meer dynamiek in de geldwerving.

Eén van de sponsoren heeft zich constructief opgesteld en denkt intensief mee om de staat van de kerkgebouwen vitaal te houden. Het bestuur van de Stichting is zeer verheugd te kunnen melden dat ze een duurzame samenwerking is aangegaan met BeterBio Fryslân, biologische webwinkel en bezorgdienst. ( www.beterbio.nl ) Voor iedere bestelling ontvangt de Stichting een bijdrage.

Beterbio banner

Het eten van gezonde voeding, 100 % biologisch, maximaal regionaal, rechtstreeks van de teler, zorgt voor een duurzaam geheel. Help je mee de slogan uit te dragen?

"Houd je kerkgebouw vitaal, bestel biologisch digitaal".

Bestuur Stichting behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne.

 

Ondertekening beterbio

Moment van ondertekening van het contract met BeterBio op 31 maart 2016.
Wybe Jissink ( bestuur Stichting), Jan Tjerk Nagel ( BeterBio) en Reitze Kooistra ( bestuur Stichting)

September 2015

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 9 november 2015 is weer onze jaarlijkse donateursactie.

Onze stichting telt momenteel meer dan 600 donateurs en sponsoren en de verwachting is dat we dit jaar door groeien naar een jaaropbrengst van meer dan tienduizend euro.

Reeds zestig  procent van onze donateurs maakt gebruik van automatische incasso (dit jaar vindt deze plaats op 31 oktober) en we gaan ook de resterende donateurs weer de gelegenheid bieden hier gebruik van te maken.

Nieuwe donateurs en sponsoren zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij onze secretaris mevr. Lolkema tel. 0513-414114 of per mail; secretaris@stichtinghaskerkerken.nl.

Dit jaar hebben we onze lopers en sponsoren bedankt middels een informatieve  en muzikale avond in de kerk van Oudehaske. De Stichting is zeer erkentelijk voor de steun die zij van hun mocht ervaren en ziet dit als een positieve stimulans om verder te gaan.

Medio dit jaar is de eerste subsidie ten bedrage van 1445 euro verstrekt inzake onderhoud van de kerkklok van Oudehaske. Sinds 1906 hebben vrijwilligers iedere dag in de toren moeten klimmen om de klok op te winden. Nu is daar een eind aan gekomen! De klok wordt nu elektronisch aangestuurd. Zie foto's hierna.

Met uw steun hopen en verwachten wij een substantiële bijdrage te leveren aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne.

 

Namens de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Voorzitter,

R. Kooistra

Digitale klok display elektronische kerkklok

 

14 Maart 2015

Sponsor- en vrijwilligersavond

September 2014

Beste dorpsgenoten van Oudehaske, Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum.

Onze stichting heeft inmiddels de ANBI-status gekregen (giften zijn derhalve fiscaal aftrekbaar) !

(dec 2013)

Eerste resultaat donateurswerving

In de week van 28 oktober t/m 2 november 2013 hebben vrijwilligers in de dorpen Haskerhorne, Oudehaske, Rottum en Vegelinsoord deur aan deur donateurs geworven. Per 13 november 2013 staat de teller op 475 donateurs. Een groot succes! Voor de afzonderlijke dorpen zijn de aantallen als volgt verdeeld: Rottum 27 donateurs, Vegelinsoord 30 donateurs, Haskerhorne 109 donateurs en in Oudehaske 291 donateurs. Het aantal donateurs zal naar verwachting nog verder stijgen, want enkele van de 29 enthousiaste lopers hebben hun route nog niet kunnen afronden. We zijn verguld met zoveel donateurs en trots op de vrijwilligers. Het bestuur van de stichting wil daarom hierbij zowel de donateurs als de vrijwilligers hartelijk bedanken!
Nog geen donateur omdat de loper van uw wijk u niet thuis heeft aangetroffen? Klik dan onderstaande balk en vul het formulier in. Bellen of emailen mag natuurlijk ook, zie hiervoor de contactpagina.

 Dorpelingen massaal donateur

 

Donateurswerving:

In de week van 28 oktober tot en met 2 november 2013 komen de vrijwilligers bij u aan de deur om donateurs te werven !
Voorafgaan aan deze actie worden deur aan deur flyers verspreid met nadere informatie

U wordt gevraagd om donateur te worden voor minimaal 5 Euro per jaar.

WORD DONATEUR !

donateurskaart