Nieuwsbrieven.

In de aanloop van de tot standkoming van de Stichting Haskerkerken zijn er een aantal nieuwsbrieven naar de sponsors verstuurd.

U kunt hier inzage in deze nieuwsbrieven krijgen door ze te openen met een pdf reader of te downloaden (meestal via rechter muisknop) naar uw computer.