Archief

Vijfjaren begroting stichting

Inkomsten
2013
2014
2015
2016
2017
Sponsor gelden bedrijven  €     1.800,00  € 2.500,00 € 3.000,00  €   3.500,00  €    3.750,00
Donateurs/giften  €     1.000,00  € 1.200,00 € 1.400,00  €   1.600,00  €    1.800,00
totaal inkomsten  €     2.800,00  € 3.700,00  € 4.400,00  €   5.100,00  €    5.550,00
Kosten
oprichtingskosten (eenmalig)  €         375,00
drukkosten donateurskaarten  €         300,00  €     150,00 € 175,00  €       200,00  €        225,00
overige administratie kosten  €         200,00  €     200,00 € 200,00  €       200,00  €        200,00
kosten website  €         100,00  €     125,00 € 150,00  €       175,00  €        200,00
Totale kosten  €         975,00  €     475,00 € 525,00  €       575,00  €        625,00
Batig saldo  €     1.825,00  € 3.225,00  € 3.875,00  €   4.525,00  €    4.925,00
         
Totaal financiële middelen.  €     1.825,00  € 5.050,00  € 8.925,00  € 13.450,00  €  18.375,00
aanwending financiële middelen
Subsidie onderhoud kerkgebouw Oudehaske € 11.000,00
Subsidie onderhoud kerkgebouw Haskerhorne € 6.000,00

 

Activiteiten kalender 2016.

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
26 Website up to date houden Wybe/Jon Tigchelaar 17-9-2014 continue  
27 Werving sponsoren Wybe/Reitze/Wilna 17-9-2014 continue  
28 Jaarrekening 2015 Jolanda 1-12-2015 29-2-2016 1-3-2016
31 Jaaragenda updaten  Bestuur 4-2-2016 20-2-2016 1-3-2016
35 Nieuwsbrieven vervaardigen (in ieder geval 2 per jaar) Wybe 4-1-2016 1-12-2016  
36 Beleid subsidieregeling Stichting aanpassen Bestuur/Wybe 1-1-2016 4-2-2016 4-2-2016
37 Gezamenlijke vergadering met de kerkrentmeesters Bestuur/Willy 1-3-2016 22-4-2016  
38 Actie nabestaanden begraafplaats Oudehaske Willy 17-2-2016 30-11-2016  
39 Donateursactie 2016  .. okt - .. November Bestuur 1-9-2016 30-11-2016  
40 Mediacampagne donateursactie 2016 Bestuur/Willy 1-9-2016 30-11-2016  
42 Verzoek betaling sponsor bedrijven / club van 100 Bestuur/Wilna 15-10-2016 8-11-2016  
43 Updaten activiteiten kalender voor 2017 Bestuur/Willy/Wybe/Reitze 15-12-2016 15-1-2017  
45 Deadlines dorpskranten opvragen i.v.m. mediacampagne Willy 1-8-2016 15-8-2016  
46 Communicatie met de kerkrentmeesters  Bestuur/Willy 1-2-2016 1-6-2016  
47 Sponsoravond  2017 Bestuur 1-1-2017    

 

Activiteiten kalender 2014

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
19 Opmaken beleidsplan subsidieregeling Anne 7-10-2013 16-10-2013 1-8-2014
26 Website up to date houden Wybe/Jon 17-9-2014 continu  
27 Werving sponsoren Wybe/Reitze 17-9-2014 continu  
28 Jaarrekening 2014 Jolanda 15-11-2014 2-4-2015  
29 Vervanging bestuurslid Ane Holtrop door Jolanda Hoekstra Bestuur 15-11-2014 19-8-2014 19-8-2014
30 Actie nabestaanden begraafplaats Haskerhorne Willy 2-4-2014 17-9-2014 20-11-2014
31 Jaaragenda updaten  Bestuur 2-4-2014 25-6-2014 25-6-2014
32 Onderzoek incasso donateursgelden  Jolanda 2-4-2014 15-10-2014 15-10-2014
33 Uitleg Overeenkomst van schuldigerkeninning  Reitze/Wybe 2-4-2014 1-11-2014 1-11-2014
34 De Stichting vermelden in de Baerch Willy 2-4-2014 1-9-2014 17-9-2014
35 Nieuwsbrieven vervaardigen 4 per jaar Wybe 2-4-2014 1-12-2014 1-12-2014
36 Beleid subsidieregeling Stichting Bestuur/Anne 14-5-2014 1-9-2014 1-8-2014
37 Communicatie met de kerkrentmeesters verbeteren/gesprek Bestuur/Willy 25-6-2014 1-10-2014 19-8-2014
38 Actie nabestaanden begraafplaats Oudehaske Willy 19-8-2014 1-7-2015  
39 Donateursactie 2014 27 okt - 8 november Bestuur 17-9-2014 8-11-2014 8-11-2014
40 Publicaties dorpskranten en flyeren Bestuur/Willy 1-9-2014 27-10-2014 27-10-2014
41 Mailing club van 100 Bestuur/Willy 21-10-2014 8-11-2014 1-11-2014
42 Verzoek betaling sponsor bedrijven Bestuur/Willy 21-10-2014 8-11-2014 4-11-2014
43 Updaten activiteiten kalender  Wybe 21-10-2014 20-11-2014 20-11-2014
44 Sponsoravond  kerk HH Bestuur 17-9-2014 2015  

 

Activiteiten kalender Stichting 2013

Volgnr Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Gepland Datum gerealiseerd
1 Orientatiegesprekken oprichting Stichting Kerkenraad, college van kerkrentmeesters 1-10-2012 1-4-2013 1-4-2013
2 Oprichting Stichting bestuur 1-4-2013 1-7-2013 4-7-2013
3 Werving sponsoren bestuursleden 1-4-2013 1-9-2013 1-9-2013
4 Bevestigingsbrief naar deelnemende bedrijven/sponsoren Reitze/Willy/Wybe 22-4-2013 1-10-2013 1-10-2013
5 Maken website en naamgeving Wybe/Anne/Jon 1-4-2013 1-10-2013 1-10-2013
6 Maken bedrijvenlijst Willy 27-5-2013 1-10-2013 1-10-2013
7 Mailing bedrijven tbv kortingsyteem Reitze 1-6-2013 1-12-2013
8 Opening bankrekening Stichting Ane 27-5-2013 15-9-2013 16-9-2013
9 Publiciteit in dorpskranten en media Bestuur/Willy 28-5-2013 1-11-2013 7-10-2013
10 Mailing club van 100 Anne/Wybe/Ane 17-6-2013 23-10-2013
11 1e nieuwsbrief naar bedrijven Willy/Wybe 1-7-2013 1-9-2013 15-8-2013
12 Verzoek betaling aan bedrijven Bestuur/Willy 15-10-2013 1-11-2013
13 Onderzoek ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) Ane 2-9-2013 1-11-2013
14 Werving donateurs 28 oktober t/m 2 november 2013 Bestuur/Wybe 19-8-2013 2-11-2013  
15 Organiseren lopers Wybe 19-8-2013 15-10-2013 15-10-2013
16 Flyers maken en verspreiden Reitze/Wybe/Ane 19-8-2013 16-10-2013 16-10-2013
17 Vervaardigen/ontwerpen donateurskaarten Wybe/Drukkerij Hofste 19-8-2013 1-10-2013 5-10-2013
18 10 waardebonnen verloten onder de nieuwe donateurs Bestuur 19-8-2013 1-12-2013
19 Opmaken beleidsplan Anne 1-7-2013 16-10-2013
20 Opmaken activiteiten kalender Wybe 7-10-2013 16-10-2013
21 Activiteiteiten giften, schenkingen en legasten Bestuur 1-7-2013 31-12-2014
22 Onderhoud orgel Ouderhaske Bestuur 1-1-2014  
23 Onderhoud orgel Haskerhorne Bestuur 1-1-2014  
24 Promotie activiteiten Bestuur 1-1-2014  
25 Programmering lezing kerk Haskerhorne Bestuur 2-1-2014  
Nog uit te voeren activiteit  
 

Subsidie regelingen

Wilt u de oude subsidie regeling over 2014/2015 nog een keer nalezen, klik dan hier.

Voor het oude beleidsplan (voor 2013) kunt u hiet klikken.